SRA-kurssi Lahdessa

Varmistin Ry järjestää SRA-kurssin Lahdessa 12.-13.7.2021. Kurssin hinta on Varmistimen jäsenille 50 € ja muille 82 €. Kurssiin kuuluu teoriaopetus, teoriakoe, sekä ampumaharjoittelua ja ampumakoe.

Kurssille osallistumisen edellytyksiä on kuuluminen RESULiin kuuluvan yhdistyksen jäsenyys (RESUL jäseniä ovat Reserviläisliitto RES, Suomen Reserviupseeriupseeriliitto ry, Maanpuolustuskiltojen liitto MPKL). Varmistin on MPKL:n yhdistys. Ammuntaan ja ampumakokeeseen osallistumisen edellytyksenä on joko Reserviläisen toimintaturva tai SAL:n kilpailulisenssi.

https://holvi.com/shop/varmistin/product/

Lisätietoja: Pirkka Mellanen 0407394732