Ampumakoulutusta Hälvälässä

Lahden Reserviläiset järjestää jäsenilleen toiminnallisen ammunnan alkeiskoulutusta Hälvälän ampumaradalla maanantaina 16.5.2022 klo 16.30 alkaen. Koulutus on tarkoitettu aloitteleville ampujille ja siinä läpikäydään pistooliammunnan perustekniikoita. Vaatimuksena osallistumiselle on voimassa oleva ampumaharrastusvakuutus (Reserviläisliiton toimintaturva tai SAL-lisenssi), sekä SRA-kurssi (vähintään teoriaosuus suoritettuna) tai turvallisen ampujan ampujan status. Lisäksi tarvitset omat kuulosuojaimet ja suojalasit.

Maksu peritään patruunoista ja ratamaksusta, varaa mukaan noin 60 € käteistä. Laina-aseet, lippaat ja asekotelo järjestyy tarvittaessa. Ilmoittautumiset: oskari.lepisto@lres.fi

MPK pistooli- ja kiväärikurssit Hälvälässä

MPK järjestää Lahden Reserviläisten, Lahden Reserviupseerikerhon ja Varmistin ry:n jäsenille kohdennetun MPK-ammuntakurssin Hälvälässä 7.5.2022  Kurssi on suunnattu aloitteleville ampujille, joilla on jo hieman ammuntakokemusta.  Kurssi on jaettu pistooli- ja kivääriosuuksiin. Lisätietoa ja ilmoittautumiset MPK-sivujen kautta:

MPK kivääriammunta 1-3 ja 5, aamupäivä
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/157536

MPK pistooliammunta 1-4, aamupäivä
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/157538

MPK kivääriammunta 1-3 ja 5, iltapäivä
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/157537

MPK pistooliammunta 1-4, iltapäivä
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/157539

Kriittinen suhtautuminen informaatioon

Lähiaikoina tulee luultavastikin erilaisissa medioissa olemaan esillä ja nähtävillä videomateriaalia, jossa Venäjä esittelee esimerkiksi siirtävänsä kalustoa Suomen vastaiselle rajalle. Materiaali tullee olemaan osin tekaistua, osin todellista. Älkää kauhistuko tai jakako materiaalia tai siitä kertovia julkaisuja eteenpäin.

Venäjän tarkoitus on kylvää pelkoa osaltaan Suomessa, mutta ennen kaikkea muissa Naton nykyisissä jäsenmaissa. Pelottelulla yritetään saada nousemaan vastustus Suomen jäsenhakemusta kohtaan, kun eri maiden parlamentit sitä pian käsittelevät. Kyse on siis venäjän informaatio- ja hybridivaikuttamisesta. Ei osallistuta siihen jakamalla materiaalia.