Toiminta

Toimintamuodot

Reserviläisten tavoitteena on aktiivinen ja monipuolinen virkistys- ja harrastustoiminta, jolla voidaan kehitettää henkilökohtaisia taitoja ammunnassa, liikunnassa, luonto-olosuhteissa ja sosiaalisessa kanssakäymisessäkin. Taustalla on rakkaus isänmaatamme kohtaan ja maanpuolustustahdon ylläpitäminen.

Yhdityksen tärkein toimintamuoto on ampumatoiminta. Harrastuksen suosio on kasvanut mukaan tulleen sovelletun reserviläisammunnan (SRA) myötä. Ampumatoiminnassa otetaan huomioon kaikki turvallisuustekijät. Ampumavastaavat osaavat neuvoa ja opastaa ammuntaan liittyvissä asioissa sekä johtaa ampumatoimintaa.

Liikuntaa reserviläiset voivat harrastaa osallistumalla yhdistyksemme kautta erilaisiin jotoksiin ja marsseihin. Yhdistys tukee liikunta- ja urheilutoimintaa mm. osallistumalla matkakustannuksiin ja osanottomaksuihin. Osallistuminen maksuihin käsitellään tapauskohtaisesti.

Merkittävän ja näkyvän osan yhdistyksen toiminnasta muodostaa talkootyö, joka on jäsenmaksun ohella yksi merkittävimmistä varainhankintamuodoista. Talkootyö on vapaaehtoista, ja sitä tehdään ulkopuolisille tahoille tilauksesta. Yritykset ja tapahtumajärjestäjät maksavat jäsenten tekemästä työstä yhdistykselle osallistujamäärän ja tehtyjen tuntien mukaan. Reserviläiset ovat toimineet talkootehtävissä esimerkiksi liikenteenohjaajina ja järjestysmiehinä.

Järjestyksenvalvojia tarvitaan jatkuvasti

Reserviläisiä, joilla on järjestyksenvalvojakortti, pyydetään ottamaan yhteyttä puheenjohtajaan ja jättämään yhteystietonsa. Yhteystietojen jättäminen ei sido mihinkään, vaan jokaiseen talkootapahtumaan osallistuminen on vapaaehtoista.