Kriittinen suhtautuminen informaatioon

Lähiaikoina tulee luultavastikin erilaisissa medioissa olemaan esillä ja nähtävillä videomateriaalia, jossa Venäjä esittelee esimerkiksi siirtävänsä kalustoa Suomen vastaiselle rajalle. Materiaali tullee olemaan osin tekaistua, osin todellista. Älkää kauhistuko tai jakako materiaalia tai siitä kertovia julkaisuja eteenpäin.

Venäjän tarkoitus on kylvää pelkoa osaltaan Suomessa, mutta ennen kaikkea muissa Naton nykyisissä jäsenmaissa. Pelottelulla yritetään saada nousemaan vastustus Suomen jäsenhakemusta kohtaan, kun eri maiden parlamentit sitä pian käsittelevät. Kyse on siis venäjän informaatio- ja hybridivaikuttamisesta. Ei osallistuta siihen jakamalla materiaalia.