Toiminta

Toimintamuodot

Reserviläisten tavoitteena on aktiivinen ja monipuolinen harrastustoiminta, jolla voidaan ylläpitää ja kehittää kenttäkelpoisuutta esimerkiksi ammunnassa ja liikunnassa.

Yhdityksen tärkeimpiä toimintamuotoja on ampumatoiminta. Ampumaharrastuksen suosio on kasvanut voimakkaasti viime aikoina. Ampumavastaavat osaavat neuvoa ja opastaa ammuntaan liittyvissä asioissa.

Liikuntaa reserviläiset voivat harrastaa osallistumalla yhdistyksemme kautta erilaisiin jotoksiin ja marsseihin. Yhdistys voi tukea liikunta- ja urheilutoimintaa mm. osallistumalla kilpailujen matkakustannuksiin ja osanottomaksuihin. Osallistuminen maksuihin käsitellään tapauskohtaisesti.

Merkittävän ja näkyvän osan yhdistyksen toiminnasta muodostaa talkootyö, joka on jäsenmaksun ohella yksi merkittävimmistä varainhankintamuodoista. Yritykset ja tapahtumajärjestäjät maksavat jäsenten tekemästä talkootyöstä yhdistykselle osallistujamäärän ja tehtyjen tuntien mukaan. Reserviläiset ovat toimineet talkootehtävissä esimerkiksi liikenteenohjaajina ja järjestysmiehinä. Erityisesti järjestysmieskortillisia talkoolaisia tarvitaan lisää mukaan toimintaan.