Toimintasuunnitelma 2017

1. JÄRJESTÖTOIMINTA

1.1 Päijät-Hämeen Reservipiiri ry

Yhdistyksemme hallitus asettaa järjestäytymiskokouksessa piirin sääntöjen mukaisesti yhdistyksen jäsenmäärän perusteella jäsenet ja varajäsenet piirihallitukseen. Jäsenet osallistuvat piirihallituksen kokouksiin. Pyrimme myös saamaan edustajamme piirin työvaliokuntaan.

1.2 Reserviläisliitto ry

Yhdistyksemme hallitus asettaa järjestäytymiskokouksessa liittokokousedustajat liiton kevät- ja syyskokoukseen.

Reserviläisliitto toimii vuosina 2016-2018 eurooppalaisia reservinaliupseerijärjestöjä yhdistävän CISOR-järjestön (Confédération Interalliée des Sous-Officiers de Réserve) puheenjohtajana. Suomessa järjestetään tänä aikana yhteensä seitsemän erilaista tilaisuutta, jotka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa. Yhdistyksemme edustaja osallistuu tilaisuuksiin kutsuttuna.

1.3 Järjestöyhteistyö

Toimimme tiiviissä yhteistyössä Päijät-Hämeen Reservipiiri ry:n jäsenjärjestöjen sekä muiden Päijät-Hämeen alueen maanpuolustus-, rauhanturvaaja- ja veteraanijärjestöjen kanssa. Järjestämme yhdessä tapahtumia ja kehitämme toimintaa edelleen.

2. AATTEELLINEN TOIMINTA

2.1 Maanpuolustustahdon ylläpitäminen

Jaamme maanpuolustus- ja turvallisuustietoa sekä tiedotamme saatavilla olevista kursseista, esitelmistä ja koulutustilaisuuksista. Pyrimme osallistumaan Panssariprikaatin ja Karjalan prikaatin varusmiestilaisuuksiin yhteistyössä piirin kanssa ja jakamaan tietoa reserviläistoiminnasta varusmiehille.

Myönnämme vuosittain Vuoden Lahden Reserviläinen -kunniakirjan ja kiertopalkinnon ansioituneimmalle jäsenellemme. Lisäksi haemme muille ansioituneille jäsenillemme liiton ansiomitaleja, piirin ansioristejä sekä reserviläisylennyksiä. Voimme muistaa pitkäaikaista yhdistyksen hyväksi toiminutta ja yhdistyksen tarkoitusperiä edistänyttä jäsentä Lahden Reserviläiset ry:n standaarilla ja maanpuolustustyötä tukenutta jäsentä tai yhteistyökumppania Reserviläisliitto ry:n Peruskalliomme maanpuolustus -standaarilla.

3. PERINNETYÖ JA HENGELLINEN TOIMINTA

3.1 Talvisodan rauhan muistopäivä 13.3. (Neliapila-yhteistyö)

Yhdistyksemme kuuluu Neliapila-neuvottelukuntaan yhdessä Lahden Reserviupseerikerho ry:n, Lahden Seudun Sotalapset ry:n, Lahden Seudun Sotaorvot ry:n sekä Päijät-Hämeen Kiltapiiri ry:n kanssa. Neuvottelukunta järjestää vuosittain Talvisodan rauhan muistopäivän maaliskuun 13. päivänä yhteistyössä Lahden kaupungin, Keski-Lahden seurakunnan, Hämeen aluetoimiston ja muiden alueen maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Puheenjohtajuus on kiertävä. Vuonna 2017 puheenjohtajana toimii Päijät-Hämeen Kiltapiiri ry. Edustajanamme Neliapila-neuvottelukunnan kokouksissa toimii yhdistyksemme puheenjohtaja.

3.2 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.

Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallista pääjuhlaa vietetään vuonna 2017 Lahdessa. Yhdistyksemme osallistuu järjestelyihin osana Lahden kaupungin perustamaa juhlatoimikuntaa.

3.3 Puolustusvoimain lippujuhlan päivä 4.6.

3.4 Reserviläisliiton Joulutulet

Järjestämme Joulutulet vuosittain Lahden Ämmälässä ja Hollolan Aikkaalla joulukuun puolenvälin tienoilla. Pyrimme järjestämään Joulutulet liiton suosituksen mukaisesti joulukuun toisena torstaina.

3.5 Kirkolliset tapahtumat

Osallistumme kaatuneitten muistopäivänä, itsenäisyyspäivänä ja Talvisodan päättymisen muistopäivänä seppelten laskuun ja kirkkotapahtumien järjestelyihin. Olemme mukana maanpuolustusväen kirkkojuhlan järjestelyissä Ristinkirkolla. Osallistumme kaatuneiden muistopäivänä, itsenäisyyspäivänä ja jouluna sankarihautojen kunniavartioihin.

4. KOULUTUS

4.1 MPK-yhteistyö

Tiedotamme jäsenistöllemme Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämästä koulutuksesta ja pyrimme innostamaan heitä osallistumaan kursseille. Osa jäsenistämme toimii MPK:n kouluttajina.

4.2 Liiton koulutus

Osallistumme liiton järjestämiin koulutustapahtumiin, esimerkiksi yhdistysjohdon koulutukseen.

4.3 Piirin koulutus

Osallistumme piirin järjestämään ampuma-, liikunta-, maanpuolustus- ja VAPEPA-
koulutukseen.

4.4 Muu koulutus

Pyrimme tarjoamaan jäsenillemme monipuoliset mahdollisuudet kouluttautua ja kehittää maanpuolustustaitojaan. Järjestämme tarvittaessa koulutustapahtumia yhdistyksen omin voimin tai yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

5. AMMUNTA

5.1 Hälvälän ampuma-alue

Haemme yhdistykselle kesä- ja talviratavuorot Hälvälään. Huolehdimme omalta osaltamme ampumaratojen valvontavuoroista. Pyrimme vaikuttamaan yhdessä muiden Päijät-Hämeen järjestöjen kanssa Hälvälän harjoitusalueen säilymiseen Puolustusvoimien sekä reserviläis- ja siviilijärjestöjen käytössä.

5.2 Kilpailutoiminta

Osallistumme piirin, liiton, SM- ja kansainvälisten kilpailujen järjestelyihin. Jäsenemme osallistuvat kilpailuihin. Järjestämme joulukuussa perinteisen Kinkkukisan, jonka pääpalkinto on joulukinkku.

5.3 Ampumakoulutus

Pyrimme järjestämään 1-2 kertaa pistooliampumatapahtuman ja/tai 1-2 kertaa kivääriampumatapahtuman, joissa jäsenillä on mahdollisuus tutustua ampumaharrastukseen ja kehittää taitojaan. Tarjoamme mahdollisuuden hankkia ampumaharrastustodistus hankkimislupaa varten.

5.4 Ampumavastaavat

Yhdistyksemme hallitus asettaa ampuma- ja asevastaavat, jotka hoitavat ampumatoimintaa ja siihen liittyvää tiedotusta sekä ovat vastuussa yhdistyksen omistamista aseista ja patruunoista.

6 LIIKUNTA- JA URHEILUTOIMINTA

6.1 Kuntotestit

Järjestämme liikuntavastaavan johdolla lihaskunto- ja Cooper-testejä, joissa reserviläiset voivat käydä testauttamassa itseään.

6.2 Kuntosaliyhteistyö

Pyrimme tekemään yhteistyötä kuntosalien kanssa siten, että jäsenillämme on mahdollisuus saada alennusta kuntosalimaksuista.

6.3 Kilpailutoiminta

Tuemme jäsentemme osallistumista liikuntakilpailuihin. Tiedotamme liiton ja piirin järjestämistä kilpailuista. Järjestämme vuosittain pilkkikilpailun yhteistyössä Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat ry:n kanssa.

6.4 Jotokset ja Kesäyön marssi

Tuemme jäsentemme osallistumista jotoksille ja Kesäyön marssille. Pyrimme järjestämään Kesäyön marssille oman marssiosaston.

6.5 Muu toiminta

Pyrimme järjestämään jäsenistöllemme monipuoliset mahdollisuudet osallistua kilpailuihin ja liikuntatapahtumiin. Pyrimme myös innostamaan heitä omatoimiseen liikkumiseen ja kenttäkelpoisuuden ylläpitämiseen.

7. VAPEPA-toiminta

7.1 VAPEPA-yhteistyö

Teemme VAPEPA-yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa. Tässä meitä auttaa piirin VAPEPA-vastuuhenkilö, joka tarvittaessa kouluttaa ja opastaa pelastus- ja etsintähenkilöstöä.

7.2 VAPEPA-ryhmä

VAPEPA-ryhmä osallistuu piirin VAPEPA-vastuuhenkilön järjestämiin koulutuksiin ja on tarvittaessa käytettävissä VAPEPA-toimintaan.

8. VETERAANITYÖ

8.1 Veteraanikeräys

Osallistumme veteraanikeräykseen järjestämällä varusmieskerääjille autokuljetuksia.

8.2 Muu yhteistyö

Yhdistyksemme avustaa veteraanijärjestöjä ja yksittäisiä avuntarvitsijoita talkoissa, tapahtumien järjestelyissä ja osallistumalla perinnetoimintaan sekä hengelliseen toimintaan.

9. TIEDOTUS

9.1 Sähköinen tiedotus ja sosiaalinen media

Tiedotamme yhdistyksemme toiminnasta ja tapahtumista aktiivisesti sähköpostilla, yhdistyksen omilla internet-kotisivuilla, piirin kotisivuilla ja Facebook-yhteisöpalvelussa.

9.2 Jäsentiedotteet

Lähetämme jäsenillemme vähintään kaksi painettua jäsentiedotetta postitse, koska emme tavoita kaikkia sähköisillä välineillä.

9.3 Lehti-ilmoitukset ja artikkelit

Kirjoitamme toiminnastamme artikkeleita Päijät-Hämeen Ilves-lehteen. Julkaisemme vuosikokouskutsut Etelä-Suomen Sanomien järjestöpalstalla kaksi kertaa vuodessa.

10. TALOUS

10.1 Varainhankinta

Yhdistyksen tärkein varainhankintamuoto ovat talkoot. Pyrimme osallistumaan liikenteenohjaus- ja järjestyksenvalvontatehtäviin sekä ampumakilpailujen järjestämiseen.

10.2. Kulut

Pyrimme pitämään toiminnasta aiheutuvat kulut kohtuullisina ja yhdistyksen talouden vakaalla pohjalla.

11. JÄSENET

11.1 Jäsenhankinta

Pyrimme hankkimaan uusia jäseniä tiedottamalla reserviläistoiminnasta varusmiehille ja markkinoimalla yhdistystämme jokainen henkilökohtaisesti.

11.2. Jäsenhuolto

Pidämme aktiivisella tiedottamisella huolta jäsenistämme ja tarjoamme heille ajantasaista tietoa toiminnastamme ja mahdollisuudesta osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. Kehitämme uusien jäsenten ottoa mukaan toimintaan. Muistamme jäseniämme merkkipäivinä.

12. SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN TOIMINTA

12.1 Vuosikokoukset

Kevätkokous pidetään helmikuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa käsitellään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset sekä vahvistetaan tilinpäätös. Kevätkokouksen yhteydessä luovutetaan Vuoden Lahden Reserviläinen -kiertopalkinto.

Syyskokous pidetään lokakuun 15. päivään mennessä. Syyskokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma ja jäsenmaksu sekä suoritetaan henkilövalinnat seuraavaa toimintavuotta varten.

12.2 Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa kesäkautta lukuun ottamatta itse määritteleminään päivinä.