Puheenjohtajan palsta

Tuomas TerhoHyvät reserviläiset, on tullut jäähyväisten aika. Olen nyt hoitanut puheenjohtajan tehtäviä melkein kokonaiset viisi vuotta. Nyt koen, että olen antanut tältä erää kaiken tälle tehtävälle. On tullut aika puhdistaa pöytää ja tehdä tilaa uusille ideoille ja mahdollisuuksille toiminnan kehittämiseksi.

Nämä viisi vuotta ovat menneet nopeasti. Matkan varrelle on mahtunut monenlaista sattumusta, tapahtumaa ja toimintaa. Olemme viettäneet yhdistyksen 60-vuotisjuhlia, yhdistyneet Tiirismaan reserviläiset ry:n kanssa ja saavuttaneet aseman Päijät-Hämeen suurimpana reserviläisjärjestönä, järjestäneet tutustu-mismatkan Ilmasotakouluun ja paljon muuta. Puheenjohtajana minulla on ollut ilo edustaa yhdistystämme useissa alueemme järjestöjen vuosijuhlissa ja muissa merkkitapahtumissa. Näistä merkittävin on juuri viettämämme Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhla-vuosi, joka huipentuu itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Matkan varrelle on mahtunut myös sellaisia tapahtumia, joita ei ole ilo muistella. Näistä meitä kaikkia eniten koskettanut on tietysti Hennalan varuskunnan lakkauttaminen ja sen myötä myös Hälvälän harjoitusalueen joutuminen lakkautusuhan alle.

Me Päijät-Hämeen reserviläiset olemme olleet ja tulemme olemaan merkittävässä roolissa, kun alueemme maanpuolustusta suunnitellaan ja kehitetään. Voimme vaikuttaa meitä koskeviin asioihin pitämällä yllä ja vahvistamalla yhteyksiä Panssariprikaatiin, Karjalan prikaatiin ja valtakunnallisiin toimijoihin aina Puolustusvaliokuntaa ja puolustus-ministeriä myöten. Uudella puheen-johtajalla tulee olemaan merkittävä rooli tässä asiassa. Meidän Lahden reservi-läisten ei kuitenkaan tarvitse olla yksin, vaan Päijät-Hämeen Reservipiirin kautta voimme koota alueelliset voimamme ja vaikuttaa yhdessä.

Toivotan onnea ja menestystä uudelle puheenjohtajalle, kuka ikinä tuleekin valituksi. Kiitän kaikkia jäseniämme ja yhteistyötahojamme näistä vuosista!

Tuomas Terho