Puheenjohtajan palsta

Tuomas TerhoOsallistuin syyskuun alussa Rovaniemellä Rollo-16-harjoitukseen, joka oli Puolustusvoimien tilaama vapaaehtoinen harjoitus eli ”VEH”. Toteuttajana oli MPK:n Ilmapuolustuspiirin pohjoinen alue. Harjoituksessa koulutettiin lentoteknisiä joukkoja ja tukikohdan suojausosaston joukkoja.

Puolustusvoimien tilaama koulutus suunnitellaan ja järjestetään MPK:n vapaaehtoisten kouluttajien voimin. Ennen varsinaista kurssia järjestetään suunnitteluharjoitus, jossa kokoonnutaan kouluttajien ja kurssinjohtajien sekä tilaajan edustajien kanssa suunnittelemaan kurssin sisältö ja aikataulutus. Samalla laaditaan tukipyyntö, jossa määritellään koulutuksen kalusto- ja henkilöstötarpeet. Koulutus on suunnattu sijoitetulle reserville, jonka Puolustusvoimat valitsee ja kutsuu harjoitukseen.

Koska koulutus on vapaaehtoinen, sille on luonteenomaista, että kurssilaisia kutsutaan enemmän, kuin kurssille on suunniteltu opetuspaikkoja. Pitkä kokemus on opettanut, mikä on suhdeprosentti kutsuttujen ja saapuneiden välillä eri aselajeissa. Kurssi on vapaaehtoinen myös kouluttajille, mutta yleensä kouluttajat tulevat paikalle sovitusti. On harvinaista, että kokonainen koulutusrasti jää ilman kouluttajia. Näin kuitenkin kävi Rollossa. Suojauksen taisteluensiapurasti oli jäänyt kokonaan ilman suunniteltuja kouluttajia, koska kaikki viisi jättivät saapumatta paikalle. Niinpä apua pyydettiin lentotekniikan kouluttajilta.

Minä olin yhtenä vapaaehtoisena toteuttamassa taisteluensiapurastia. Olin kouluttanut ensiapurastia lentotekniikan kurssilaisille, joten ajattelin, että rastin pito sujuu rutiinilla. Yllätys olikin melkoinen, kun rasti sisälsikin ns. toiminnallisen osuuden, ”räkäpäitä”, savukranaatteja ja haavoittuneiden evakuoimista vihollisen tulen alla. Jouduin siis opettelemaan kyseiset aiheet hyvin lyhyellä varoajalla, käytännössä samalla, kun koulutin niitä itse.

Tarinan opetus? Vapaaehtoinen työ vaatii aina sitoutumista, ja lupaukset on hyvä pitää. Sama pätee yhdistyksemme toiminnassakin. Myös yllättäviä tilanteita voi sattua, mutta ne ovatkin tämän toiminnan suola.

Hyvää syksyä!
Tuomas Terho